Dataram Workstation and Server Memory - Fujitsu Memory

System Model OEM Memory Dataram Memory
Celcius R940

S26361-F3843-E615
S26361-F3843-E614
S26361-F3934-L511
S26361-F3843-E616
S26361-F3934-L512
S26361-F3934-L513
S26361-F3844-E617
S26361-F3843-E617
S26361-F3934-L515
S26361-F3843-E618
S26361-F3935-L516

DRF2133R/8GB
DRF2133RS/8GB
DRF2400RS/8GB
DRF2133R/16GB
DRF2400RX4/16GB
DRF2400RX8/16GB
DRF2133LRQ/32GB
DRF2133R/32GB
DRF2400R/32GB
DRF2133LRQ/64GB
DRF2400LR/64GB

Celcius R940power

S26361-F3843-E615
S26361-F3843-E614
S26361-F3934-L511
S26361-F3843-E616
S26361-F3934-L512
S26361-F3934-L513
S26361-F3844-E617
S26361-F3843-E617
S26361-F3934-L515
S26361-F3843-E618
S26361-F3935-L516

DRF2133R/8GB
DRF2133RS/8GB
DRF2400RS/8GB
DRF2133R/16GB
DRF2400RX4/16GB
DRF2400RX8/16GB
DRF2133LRQ/32GB
DRF2133R/32GB
DRF2400R/32GB
DRF2133LRQ/64GB
DRF2400LR/64GB

Primergy BX2560 M1

S26361-F3843-E615
S26361-F3843-E614
S26361-F3843-E616
S26361-F3844-E617
S26361-F3843-E617
S26361-F3843-E618

DRF2133R/8GB
DRF2133RS/8GB
DRF2133R/16GB
DRF2133LRQ/32GB
DRF2133R/32GB
DRF2133LRQ/64GB

Primergy BX2560 M2

S26361-F3934-L511
S26361-F3934-L512
S26361-F3934-L513
S26361-F3934-L515
S26361-F3935-L516

DRF2400RS/8GB
DRF2400RX4/16GB
DRF2400RX8/16GB
DRF2400R/32GB
DRF2400LR/64GB

Primergy BX2580 M1

S26361-F3843-E614
S26361-F3843-E616
S26361-F3843-E615
S26361-F3844-E617
S26361-F3843-E617
S26361-F3843-E618

DRF2133RS/8GB
DRF2133R/16GB
DRF2133R/8GB
DRF2133LRQ/32GB
DRF2133R/32GB
DRF2133LRQ/64GB

Primergy BX2580 M2

S26361-F3934-L511
S26361-F3934-L512
S26361-F3934-L513
S26361-F3934-L515
S26361-F3935-L516

DRF2400RS/8GB
DRF2400RX4/16GB
DRF2400RX8/16GB
DRF2400R/32GB
DRF2400LR/64GB

Primergy BX920 S2

S26361-F4412-L510
S26361-F4415-L510
S26361-F4412-L515
S26361-F4415-L515
S26361-F4412-L516

DRF1333RS/4GB
DRF1333RSL/4GB
DRF1333R/8GB
DRF1333RL/8GB
DRF1066RQ/16GB

Primergy BX922 S2

S26361-F4412-L510
S26361-F4415-L510
S26361-F4412-L515
S26361-F4415-L515
S26361-F4412-L516

DRF1333RS/4GB
DRF1333RSL/4GB
DRF1333R/8GB
DRF1333RL/8GB
DRF1066RQ/16GB

Primergy BX924 S2

S26361-F4412-L510
S26361-F4415-L510
S26361-F4412-L515
S26361-F4415-L515
S26361-F4412-L516

DRF1333RS/4GB
DRF1333RSL/4GB
DRF1333R/8GB
DRF1333RL/8GB
DRF1066RQ/16GB

Primergy BX960 S1

S26361-F4412-L510
S26361-F4415-L510
S26361-F4412-L515
S26361-F4415-L515
S26361-F4412-L516

DRF1333RS/4GB
DRF1333RSL/4GB
DRF1333R/8GB
DRF1333RL/8GB
DRF1066RQ/16GB

Primergy CX2550 M2

S26361-F3934-L511
S26361-F3934-L512
S26361-F3934-L513
S26361-F3934-L515
S26361-F3935-L516

DRF2400RS/8GB
DRF2400RX4/16GB
DRF2400RX8/16GB
DRF2400R/32GB
DRF2400LR/64GB

Primergy CX2570 M2

S26361-F3934-L511
S26361-F3934-L512
S26361-F3934-L513
S26361-F3934-L515
S26361-F3935-L516

DRF2400RS/8GB
DRF2400RX4/16GB
DRF2400RX8/16GB
DRF2400R/32GB
DRF2400LR/64GB

Primergy RX100 S7

S26361-F3335-L525
S26361-F3335-L526

DRF1333U/4GB
DRF1333U/8GB

Primergy RX100 S7p

S26361-F3719-E514
S26361-F3719-E515

DRF1600U/4GB
DRF1600U/8GB

Primergy RX1330 M1

S26361-F5312-E514
S26361-F5312-E518

DRF1600UL/4GB
DRF1600UL/8GB

Primergy RX1330 M2

S26361-F3909-E515
S26361-F3909-E516

DRF2133E/8GB
DRF2133E/16GB

Primergy RX1330 M3

S26361-F3909-E615
S26361-F3909-E616

DRF2400E/8GB
DRF2400E/16GB

Primergy RX200 S6

S26361-F3604-L510
S26361-F3605-L510
S26361-F3604-L515
S26361-F3605-L515
S26361-F3604-L516
S26361-F3604-L517

DRF1333RS/4GB
DRF1333RSL/4GB
DRF1333R/8GB
DRF1333RL/8GB
DRF1066RQ/16GB
DRF1066RQ/32GB

Primergy RX200 S7

S26361-F3697-E514
S26361-F3697-E515
S26361-F3698-E516
S26361-F3697-E516
S26361-F3698-E517
S26361-F3782-E517

DRF1600RSL/4GB
DRF1600RL/8GB
DRF1333LR/16GB
DRF1600RL/16GB
DRF1333LR/32GB
DRF1600LR/32GB

Primergy RX200 S8

S26361-F3781-E514
S26361-F3781-E515
S26361-F3793-E515
S26361-F3781-E516
S26361-F3793-E516
S26361-F3782-E517
S26361-F3783-E518

DRF1600RSL2/4GB
DRF1600RSL2/8GB
DRF1866R8/8GB
DRF1600RL2/16GB
DRF1866R/16GB
DRF1600LR/32GB
DRF1333LR/64GB

Primergy RX2510 M1

S26361-F3781-E516
S26361-F3782-E517

DRF1600RL2/16GB
DRF1600LR/32GB

Primergy RX2510 M2

S26361-F3934-L511
S26361-F3934-L512
S26361-F3934-L515

DRF2400RS/8GB
DRF2400RX4/16GB
DRF2400R/32GB

Primergy RX2520 M4

S26361-F4026-E216
S26361-F4026-E232

DRF2666RS4/16GB
DRF2666RD4/32GB

Primergy RX2530 M1

S26361-F3843-E514
S26361-F3843-E516
S26361-F3843-E515
S26361-F3844-E517
S26361-F3843-E517
S26361-F3843-E518

DRF2133RS/8GB
DRF2133R/16GB
DRF2133R/8GB
DRF2133LRQ/32GB
DRF2133R/32GB
DRF2133LRQ/64GB

Primergy RX2530 M2

S26361-F3934-L511
S26361-F3934-L512
S26361-F3934-L513
S26361-F3934-L515
S26361-F3935-L516

DRF2400RS/8GB
DRF2400RX4/16GB
DRF2400RX8/16GB
DRF2400R/32GB
DRF2400LR/64GB

Primergy RX2530 M4

S26361-F4026-E216
S26361-F4026-E232
S26361-F4026-E364

DRF2666RS4/16GB
DRF2666RD4/32GB
DRF2666LR/64GB

Primergy RX2540 M1

S26361-F3843-E515
S26361-F3843-E514
S26361-F3843-E516
S26361-F3844-E517
S26361-F3843-E517
S26361-F3843-E518

DRF2133R/8GB
DRF2133RS/8GB
DRF2133R/16GB
DRF2133LRQ/32GB
DRF2133R/32GB
DRF2133LRQ/64GB

Primergy RX2540 M2

S26361-F3934-L511
S26361-F3934-L512
S26361-F3934-L513
S26361-F3934-L515
S26361-F3935-L516

DRF2400RS/8GB
DRF2400RX4/16GB
DRF2400RX8/16GB
DRF2400R/32GB
DRF2400LR/64GB

Primergy RX2540 M4

S26361-F4026-E216
S26361-F4026-E232
S26361-F4026-E364

DRF2666RS4/16GB
DRF2666RD4/32GB
DRF2666LR/64GB

Primergy RX2560 M1

S26361-F3843-E514
S26361-F3843-E516
S26361-F3843-E515
S26361-F3844-E517
S26361-F3843-E517
S26361-F3843-E518

DRF2133RS/8GB
DRF2133R/16GB
DRF2133R/8GB
DRF2133LRQ/32GB
DRF2133R/32GB
DRF2133LRQ/64GB

Primergy RX2560 M2

S26361-F3934-L511
S26361-F3934-L512
S26361-F3934-L513
S26361-F3934-L515
S26361-F3935-L516

DRF2400RS/8GB
DRF2400RX4/16GB
DRF2400RX8/16GB
DRF2400R/32GB
DRF2400LR/64GB

Primergy RX300 S6

S26361-F3604-L510
S26361-F3605-L510
S26361-F3604-L515
S26361-F3605-L515
S26361-F3604-L516
S26361-F3604-L517

DRF1333RS/4GB
DRF1333RSL/4GB
DRF1333R/8GB
DRF1333RL/8GB
DRF1066RQ/16GB
DRF1066RQ/32GB

Primergy RX300 S7

S26361-F3697-E514
S26361-F3697-E515
S26361-F3698-E516
S26361-F3697-E516
S26361-F3698-E517
S26361-F3782-E517

DRF1600RSL/4GB
DRF1600RL/8GB
DRF1333LR/16GB
DRF1600RL/16GB
DRF1333LR/32GB
DRF1600LR/32GB

Primergy RX300 S8

S26361-F3781-E514
S26361-F3781-E515
S26361-F3793-E515
S26361-F3781-E516
S26361-F3793-E516
S26361-F3782-E517
S26361-F3783-E518

DRF1600RSL2/4GB
DRF1600RSL2/8GB
DRF1866R8/8GB
DRF1600RL2/16GB
DRF1866R/16GB
DRF1600LR/32GB
DRF1333LR/64GB

Primergy RX350 S7

S26361-F3697-E514
S26361-F3697-E515
S26361-F3698-E516
S26361-F3697-E516
S26361-F3698-E517

DRF1600RSL/4GB
DRF1600RL/8GB
DRF1333LR/16GB
DRF1600RL/16GB
DRF1333LR/32GB

Primergy RX350 S8

S26361-F3781-E514
S26361-F3781-E515
S26361-F3793-E515
S26361-F3781-E516
S26361-F3793-E516
S26361-F3782-E517
S26361-F3783-E518

DRF1600RSL2/4GB
DRF1600RSL2/8GB
DRF1866R8/8GB
DRF1600RL2/16GB
DRF1866R/16GB
DRF1600LR/32GB
DRF1333LR/64GB

Primergy RX4700 M1

S26361-F5309-E642
S26361-F5309-E643
S26361-F5309-E644

DRF4770RL/16GB
DRF4770RL/32GB
DRF4770LRQ/64GB

Primergy RX4770 M2

S26361-F3897-E642
S26361-F3897-E643
S26361-F3897-E641
S26361-F3897-E645

DRF4770M2/16GB
DRF4770M2/32GB
DRF4770M2/64GB
DRF4770M2L/128GB

Primergy RX4770 M3

S26361-F3898-E640
S26361-F3898-E641
S26361-F3898-E642
S26361-F3897-E645

DRF4770M3/16GB
DRF4770M3/32GB
DRF4770M3/64GB
DRF4770M2L/128GB

Primergy RX4770 M4

S26361-F4026-E216
S26361-F4026-E232
S26361-F4026-E364

DRF2666RS4/16GB
DRF2666RD4/32GB
DRF2666LR/64GB

Primergy RX600 S6

S26361-F4523-L642
S26361-F4523-L643
S26361-F4523-L645
S26361-F4523-L646

DRF1333RSLK/16GB
DRF1333RLK/32GB
DRF1066RQLK/64GB
DRF1066QLK/128GB

Primergy RX900 S1

S26361-F4472-L644
S26361-F4472-L645
S26361-F4472-L646

DRF1333RSLK/16GB
DRF1333RLK/32GB
DRF1066RQLK/64GB

Primergy RX900 S2

S26361-F4523-L942
S26361-F4523-L943
S26361-F4523-L945

DRF1333RSLK/16GB
DRF1333RLK/32GB
DRF1066RQLK/64GB

Primergy TX100 S3

S26361-F3335-L525
S26361-F3335-L526

DRF1333U/4GB
DRF1333U/8GB

Primergy TX100 S3p

S26361-F3719-E514
S26361-F3719-E515

DRF1600U/4GB
DRF1600U/8GB

Primergy TX120 S3

S26361-F3335-L525
S26361-F3335-L526

DRF1333U/4GB
DRF1333U/8GB

Primergy TX120 S3p

S26361-F3719-E514
S26361-F3719-E515

DRF1600U/4GB
DRF1600U/8GB

Primergy TX1310 M1

S26361-F5312-E514
S26361-F5312-E518

DRF1600UL/4GB
DRF1600UL/8GB

Primergy TX1310 M3

S26361-F3909-E615
S26361-F3909-E616

DRF2400E/8GB
DRF2400E/16GB

Primergy TX1320 M1

S26361-F5312-E514
S26361-F5312-E518

DRF1600UL/4GB
DRF1600UL/8GB

Primergy TX1320 M2

S26361-F3909-E515
S26361-F3909-E516

DRF2133E/8GB
DRF2133E/16GB

Primergy TX1320 M3

S26361-F3909-E615
S26361-F3909-E616

DRF2400E/8GB
DRF2400E/16GB

Primergy TX1320 M4DRF2666E/8GB
DRF2666E/16GB

Primergy TX1330 M1

S26361-F5312-E514
S26361-F5312-E518

DRF1600UL/4GB
DRF1600UL/8GB

Primergy TX1330 M2

S26361-F3909-E515
S26361-F3909-E516

DRF2133E/8GB
DRF2133E/16GB

Primergy TX1330 M3

S26361-F3909-E615
S26361-F3909-E616

DRF2400E/8GB
DRF2400E/16GB

Primergy TX140 S1

S26361-F3335-L525
S26361-F3335-L526

DRF1333U/4GB
DRF1333U/8GB

Primergy TX140 S3p

S26361-F3719-E514
S26361-F3719-E515

DRF1600U/4GB
DRF1600U/8GB

Primergy TX150 S7

S26361-F3336-L515
S26361-F3335-L515
S26361-F3336-L516

DRF1333R/4GB
DRF1333U/4GB
DRF1066RQ/8GB

Primergy TX150 S8

S26361-F3697-E514
S26361-F3697-E515
S26361-F3697-E516

DRF1600RSL/4GB
DRF1600RL/8GB
DRF1600RL/16GB

Primergy TX200 S6

S26361-F3604-L510
S26361-F3605-L510
S26361-F3604-L515
S26361-F3605-L515

DRF1333RS/4GB
DRF1333RSL/4GB
DRF1333R/8GB
DRF1333RL/8GB

Primergy TX200 S7

S26361-F3697-E514
S26361-F3697-E515
S26361-F3697-E516

DRF1600RSL/4GB
DRF1600RL/8GB
DRF1600RL/16GB

Primergy TX2540 M1

S26361-F3697-E514
S26361-F3697-E515
S26361-F3697-E516
S26361-F3781-E516

DRF1600RSL/4GB
DRF1600RL/8GB
DRF1600RL/16GB
DRF1600RL2/16GB

Primergy TX2550 M4

S26361-F4026-E216
S26361-F4026-E232
S26361-F4026-E364

DRF2666RS4/16GB
DRF2666RD4/32GB
DRF2666LR/64GB

Primergy TX2560 M2

S26361-F3934-L511
S26361-F3934-L512
S26361-F3934-L513
S26361-F3934-L515
S26361-F3935-L516

DRF2400RS/8GB
DRF2400RX4/16GB
DRF2400RX8/16GB
DRF2400R/32GB
DRF2400LR/64GB

Primergy TX300 S6

S26361-F3604-L510
S26361-F3605-L510
S26361-F3604-L515
S26361-F3605-L515
S26361-F3604-L516
S26361-F3604-L517

DRF1333RS/4GB
DRF1333RSL/4GB
DRF1333R/8GB
DRF1333RL/8GB
DRF1066RQ/16GB
DRF1066RQ/32GB

Primergy TX300 S7

S26361-F3697-E514
S26361-F3697-E515
S26361-F3698-E516
S26361-F3697-E516
S26361-F3698-E517

DRF1600RSL/4GB
DRF1600RL/8GB
DRF1333LR/16GB
DRF1600RL/16GB
DRF1333LR/32GB

Primergy TX300 S8

S26361-F3781-E514
S26361-F3781-E515
S26361-F3793-E515
S26361-F3781-E516
S26361-F3793-E516
S26361-F3782-E517
S26361-F3783-E518

DRF1600RSL2/4GB
DRF1600RSL2/8GB
DRF1866R8/8GB
DRF1600RL2/16GB
DRF1866R/16GB
DRF1600LR/32GB
DRF1333LR/64GB

SPARC Enterprise M3000

SEWX2B1U
SEWX2B2U
SEWX2C1U, SEWX2C2U
SEWX2D1U, SEWX2D2U

DRFM3000/8GB
DRFM3000S/8GB
DRFM3000/16GB
DRFM3000/32GB

SPARC Enterprise M4000

Not Offered by Fujitsu
SELX2B2Z
SELX2C1Z, SELX2C1P
Not Offered by Fujitsu
SELX2D1Z, SELX2D1P
Not Offered by Fujitsu

DRFM5000DS/16GB
DRFM5000S/16GB
DRFM5000/32GB
DRFM5000D/32GB
DRFM5000/64GB
DRFM5000D/64GB

SPARC Enterprise M5000

Not Offered by Fujitsu
SELX2B2Z
SELX2C1Z, SELX2C1P
Not Offered by Fujitsu
SELX2D1Z, SELX2D1P
Not Offered by Fujitsu

DRFM5000DS/16GB
DRFM5000S/16GB
DRFM5000/32GB
DRFM5000D/32GB
DRFM5000/64GB
DRFM5000D/64GB

SPARC Enterprise M8000

SEMX2C1Z
SEMX2D1Z

DRFM8000/64GB
DRFM8000/128GB

SPARC Enterprise M9000-32

SEMX2C1Z
SEMX2D1Z

DRFM8000/64GB
DRFM8000/128GB

SPARC Enterprise M9000-64

SEMX2C1Z
SEMX2D1Z

DRFM8000/64GB
DRFM8000/128GB

SPARC Enterprise T5120

SESX2D1Z, X4290AF

DRFT5440/16GB

SPARC Enterprise T5440

SESX2D1Z, X4290AF

DRFT5440/16GB

SPARC M10-1

7105615
7105616
7105507
SPMA2DA1F

DRFM10/32GB
DRFM10/64GB
DRFM10/128GB
DRFM10/256GB

SPARC M10-4

7105615
7105616
7105507
SPMA2DA1F

DRFM10/32GB
DRFM10/64GB
DRFM10/128GB
DRFM10/256GB

SPARC M10-4s

7105615
7105616
7105507
SPMA2DA1F

DRFM10/32GB
DRFM10/64GB
DRFM10/128GB
DRFM10/256GB

SPARC M12-2

7117239
7117241
7117243
7117245

DRFM12/32GB
DRFM12/64GB
DRFM12/128GB
DRFM12/256GB

SPARC M12-2S

7117239
7117241
7117243
7117245

DRFM12/32GB
DRFM12/64GB
DRFM12/128GB
DRFM12/256GB